DYMTA – en presentation

Dynamisk motorisk talbedömning; DYMTA, är ett test utvecklat i syfte att bedöma talmotorisk förmåga hos barn med talstörning där man misstänker taldyspraxi. DYMTA används i syfte att differentialdiagnostisera mellan taldyspraxi hos barn (en talstörning med motorisk grund) och fonologisk språkstörning (en talstörning med språklig grund). Resultatet ger underlag för såväl diagnosti­sering som intervention och kan ge information om grad av svårighet.

DYMTA’s dynamiska testmetod innebär att logopeden ger stöd och ledtrådar under bedömningen för att nå barnets maximala förmåga. Testet är normerat för barn mellan 3;00 och 8;11 år. Arbetet med DYMTA planerades och startade 2013 med utgångspunkt i Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills; DEMSS (Strand et al., 2013). Utvecklingsarbetet av DYMTA har sedan omfattat en specifik testblankett, en extra testdel, en spontantalsbild och en manual. Tre examensarbeten i logopedi har genomförts för att samla in normdata.

Drygt tre år senare är vi nu mycket glada att kunna presentera DYMTA i sin första upplaga! Vår förhoppning är att testet ska vara ett värdefullt komplement till befintliga test vid bedömning av barn med tal- och språkstörning.

Tack till Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Stiftelsen Promobilia och Södra Regionvårdsnämnden för ekonomiskt bidrag som gjort projektet möjligt.