Beställning

DYMTA  publiceras och distribueras av Kunskapsutveckling i Lund AB. Beställning kan göras på nedanstående formulär, via e-post order@kunskapsutveckling.se, eller
telefon 0708 82 86 10. Leveranstid: 2 – 10 dagar.

Priser

Testmaterial – 950 kr (komplett med manual, spontantalsbild och USB-minne med svarsblanketter). Frakt (72 kr) och lagstadgad mervärdesskatt  tillkommer.