Om författarna

Susanne Rex

Foto hemsida SRXSusanne Rex är legitimerad logoped och doktorand vid CLINTEC, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet med klinisk verksamhet på Logopedmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus. Hon arbetar med kartläggning och intervention vid oral- och talmotoriska svårigheter och forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om taldyspraxi hos barn. Hon har klinisk erfarenhet inom det logopediska området barn med tal- och språkstörning från arbete inom barnhälsovård, kommunalt förskoleteam, språkförskola samt privatpraktik och resursteam i skola utomlands. Hon är verksam som klinisk handledare och föreläsare på Logopedprogrammet vid Lunds universitet i ämnesområdet oral- och talmotorik.

 

Anita McAllister

Bild AnitaMcAllisterAnita McAllister är leg. logoped och docent i logopedi. Hennes forskning gäller taldyspraxi, tal- och oralmotoriska avvikelser samt röstproblem bland barn. Hon är verksam inom forskning och utbildning vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet och Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Kristina Hansson

Kristina Hansson Bild komprKristina Hansson är leg. logoped och docent i logopedi. Hennes forskning gäller grammatik, lexikon och interaktion hos olika grupper barn och sambanden mellan olika aspekter av kognition och språk. Hon är verksam inom forskning och utbildning vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet.