Om produkten

DYMTA innehåller följande delar:

  • Manual
  • USB-minne med testblanketter för egen utskrift. Det rör sig om tre testblanketter: DYMTA A, DYMTA B samt Till DYMTA. Testblanketter är således utan vidare inköpskostnad för den som beställt testpaketet
  • Spontantalsbild; laminerad A4-bild i färg att använda med barnen i testsituationen

Spontantalsbilden är tryckt på hård papp och laminerad för att vara avtorkningsbar och därmed svara upp mot hygienkrav.

Tidsåtgången för testet varierar utifrån talstörningens svårighetsgrad, men det kan ta ca 10 – 15 minuter att genomföra DYMTA A och 15 – 20 minuter att genomföra DYMTA B. Man väljer ett av testen för det aktuella besöket. Besöket förbereds med inspelningsmöjlighet, helst video, och utskrivna testblanketter (DYMTA A eller DYMTA B samt med fördel alltid Till DYMTA).

 

Till beställning